Ochrana osobných údajov

je v spoločnosti CB Media, s.r.o, Zborov nad Bystricou 384, 02303 Zborov nad Bystricou IČO: 46814523, IC DPH: SK2023597906
Zapísaný Okresným súdom Žilina Oddiel: Sro, Vl.č.: 57322/L (ďalej len: „prevádzkovateľ“). zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).
 

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Informačná povinnosť voči dotknutým osobám

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch.

Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby prevádzkovateľ dotknutej osobe poskytuje v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom.

pdfVymedzenie pojmov

pdfAgenda dotknutých osôb
pdfInformácia o spracuvani osobných údajov - Správa dát klientov
pdfInformácia o spracúvani osobných údajov - Personalistika, mzdy
pdfInformácia o spracúvani osobných údajov - Registratúra
pdfInformácia o spracúvani osobných údajov - Evidencia dopytov a obchodných ponúk
pdfInformácia o spracúvani osobných údajov - Newsletter
pdfInformácia o spracúvaní osobných údajov - Konktaktný formulár
pdfInformácia o spracuvani osobných údajov - Reklamácie
pdfInformácia o spracuvani osobných údajov - Uzatvorenie zmluvy

Cookies:

Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky cbmedia.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

  • - merania návštevnosti webových stránok, vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach, základné funkčnosti webových stránok.

Za účelom zabezpečenia správneho fungovania tejto webovej stránky sa vo vašom zariadení ukladajú malé dátové súbory s názvom cookies. V dnešnej dobe je to bežne používaný nástroj.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to súčasť väčšiny webových stránok. Pomáhajú pri zobrazovaní a poskytovaní služieb, umožňujú vám nájsť to, čo hľadáte čo najskôr.

Zákon č. 452/2021 o elektronických komunikáciách uvádza, že môžeme ukladať súbory cookies na vašom zariadení, pokiaľ sú nevyhnutne nutné pre zobrazenie webovej stránky.
Pre všetky ostatné typy cookies potrebujeme váš súhlas.

Súhlas s používaním súborov cookies udeľujete ako návštevník webovej stránky kliknutím na príslušné tlačidlo v rozbaľovacom okne, ktoré sa zobrazuje na webovej stránke. Aj po získaní tohto súhlasu môžete v tomto okne, alebo zmenou nastavení prehliadača kedykoľvek používanie súborov cookies zakázať.

Váš súhlas, alebo nesúhlas sa uchováva po dobu 1 roka.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača.

Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán, vrátane stránok poskytovateľov analýzy.

Ako používame cookies?

Naše webové stránky používajú súbory cookies na zapamätanie nastavení používateľa a lepšie prispôsobenie webových stránok záujmom návštevníka.
Hoci cookies nie sú bezpodmienečne potrebné na fungovanie webových stránok, ponúkajú pri návšteve webových stránok vyšší komfort. Tieto súbory cookie môžete odstrániť alebo zablokovať, avšak v takom prípade niektoré funkcie týchto webových stránok nemusia fungovať podľa určenia.
Informácie týkajúce sa súborov cookies sa nepoužívajú na to, aby vás osobne identifikovali. Tieto súbory cookies sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú tu popísané.


Druhy cookies

  • krátkodobé tzv. „session cookies“

Sú to dočasné cookies, ktoré sa vypnutím internetového prehliadača vymažú.

  • Dlhodobé tzv. „persistent cookies“

Zostávajú uložené vo vašom prehliadači i po vypnutí počítača. V týchto súboroch cookies sú uložené nastavenia užívateľa a slúžia k zvýšeniu jeho komfortu pri prehliadaný webových stránok, prípadne slúžia na analytické, alebo reklamné účely.

Ako kontrolovať súbory cookies

Cookies môžete ovládať a / alebo vymazávať podľa vlastných potrieb. Môžete odstrániť všetky súbory cookies, ktoré sú už uložené v zariadení, a väčšina prehliadačov povolí nastavenia, ktoré zabraňujú ukladaniu súborov cookies. V takomto prípade budete pravdepodobne musieť manuálne upraviť niektoré nastavenia pri každom prehliadaní webových stránok a niektoré služby a funkcie.
Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca
Cookies sú ukladané najviac po dobu 1 roka (platí pre cookies za účelom zbierania návštevnosti). Cookies pre cielenie reklamy sú ukladané po dobu 90 dní. Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi: Poskytovateľom služby Google Analytics, a reklamného systému Google AdWords prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom osobných údajov, osobné údaje však môže spracovávať aj: Poskytovateľ služby Facebook Ads., prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601, Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

Vyššie uvedené spoločnosti ďalej s cookies nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájdete predovšetkým na:

Partneri

novatechcomtecgigabitmediastradolskyeglobe logo mojekysuce