RETAIL MEDIA Slovakia, s.r.o.

Daniel Košťál

konateľ spoločnosti

„Spoločnosť CB Media je pre nás dôležitý partner, vďaka ktorému sa nám podarilo v pomerne krátkom čase spustiť viaceré projekty. Na spolupráci vyzdvihujem vysoko profesionálny a individuálny prístup, spoľahlivosť, kreativitu, rýchle reagovanie a zmysel pre detail. Oceňujem tiež výbornú komunikáciu, či už osobnú alebo telefonickú so zástupcami tejto spoločnosti. Verím, že sa nám vďaka spoločnosti CB Media podarí zrealizovať aj ďalšie plány."

Partneri

novatechcomtecgigabitmediastradolskyeglobe logo mojekysuce